Witamy w Zakładzie Chemii Analitycznej WUM

Zakład Chemii Analitycznej

Katedra Chemii Analitycznej i Biomateriałów

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierownik: dr hab. Joanna Kolmas